• تالار عمومی دانشگاه

  • تالار گفتگوی عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی
مباحث تالار اطلاعات آماری آخرین ارسال
راه اندازی سیستم تالار گفتگو
توسط کاربر تالار گفتگوی دانشگاه علوم پزشکی
2 ارسال
1105 بازدید
توسط کاربر بازدید کننده
٢٦ خرداد ١٣٩٦، ١.٢٠ صبح
مراجعه به مدیر توسعه
توسط (بی نام)
0 ارسال
197 بازدید
فاقد پست ارسالی
وام دانشجویی
توسط (بی نام)
0 ارسال
65 بازدید
فاقد پست ارسالی
بهداشت محیط
توسط (بی نام)
0 ارسال
23 بازدید
فاقد پست ارسالی