• تالار عمومی دانشگاه

  • تالار گفتگوی عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی
مباحث تالار اطلاعات آماری آخرین ارسال
راه اندازی سیستم تالار گفتگو
توسط کاربر تالار گفتگوی دانشگاه علوم پزشکی
5 ارسال
1386 بازدید
توسط کاربر بازدید کننده
١١ مرداد ١٣٩٦، ٢١.٢٦ عصر
مراجعه به مدیر توسعه
توسط (بی نام)
0 ارسال
256 بازدید
فاقد پست ارسالی
وام دانشجویی
توسط (بی نام)
0 ارسال
114 بازدید
فاقد پست ارسالی
بهداشت محیط
توسط (بی نام)
0 ارسال
52 بازدید
فاقد پست ارسالی
يادگیری لغات 504 به روش کد گذاری
توسط (بی نام)
0 ارسال
7 بازدید
فاقد پست ارسالی