• تربیت بدنی

  • تالار های گفتگو
اطلاعیه ها اطلاعات آماری آخرین ارسال
پرسش و پاسخ های متداول
توسط کاربر تربیت بدنی
0 ارسال
162 بازدید
فاقد پست ارسالی
پرسش
توسط کاربر تربیت بدنی
0 ارسال
119 بازدید
فاقد پست ارسالی
پرسش و پاسخ های متداول2
توسط کاربر تربیت بدنی
0 ارسال
110 بازدید
فاقد پست ارسالی
پرسش و پاسخ های متداول3
توسط کاربر تربیت بدنی
0 ارسال
128 بازدید
فاقد پست ارسالی
تالار گفتگو اطلاعات آماری آخرین ارسال
ارتباط با رابطین ورزشی

مدیر تالار : کاربر تربیت بدنی
0 بحث
0 ارسال
فاقد پست ارسالی
پرسش و پاسخ

مدیر تالار : کاربر تربیت بدنی, کاربر اداره آمار و فنآوری اطلاعات معاونت دانشجویی و فرهنگی, جواد حیدرپور 2
1 بحث
5 ارسال
توسط جواد حیدرپور 2
٢٤ آذر ١٣٩٤، ٢١.٨ عصر
برگزاری مسابقات

مدیر تالار : کاربر تربیت بدنی
0 بحث
0 ارسال
فاقد پست ارسالی